Проект Програми соціально-економічного і культурного розвитку Щасливцевської сільської ради на 2019 рік  

Переглядів: 5 179

                                                     Погоджено :

                                                     Рішенням Виконавчого комітету

                                                     Щасливцевської сільської ради      

                                                     №144 від  29.11.2018                                                                                       

ПРОЕКТ  Програми соціально-економічного і культурного розвитку Щасливцевської сільської ради на 2019 рік. 

             

                                                                             Вступ

         Програма  соціально-економічного розвитку Щасливцевської сільської ради розроблена апаратом виконавчого комітету у відповідності з Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного  та Земельного кодексів України та інших законодавчих актів, на підставі пропозицій  депутатів, виконкому, апарату ради, розпорядників бюджетних коштів.

Розглянувши питання про програму економічного і соціального  розвитку сільської ради  на 2019 рік, виконавчий комітет констатує: Щасливцевська сільська рада нараховує 2320 мешканця.

 Розташована сільська рада  на Арабатській Стрілці на узбережжі Азовського моря:

Щасливцевська сільська ради  складається з  3-х населених пунктів:   с. Щасливцеве, с. Генічеська Гірка,  селища . Приозерне, загальна площа яких складає 4219 га.

  Села електрифіковані, газифіковані (частково), мають центральне водопостачання.

  На території сільської ради знаходяться підприємства і  організації:

загальноосвітня  школа І-ІІІ ступеню,  будинок  культури  (с. Щасливцеве), сільський  клуб с. Генічеська Гірка;  амбулаторія  (с. Щасливцеве),  ФАПи  (с. Генічеська Гірка,  с. Приозерне),  дитячий  садок  “Ромашка”,   та дитячий садок «Дзвіночок», відділення  зв’язку,  10 магазинів,  дві церкви,  83  оздоровчих  заклади (68 баз  відпочинку,  15 ДОТ), промислові  та  сільськогосподарські  підприємства  відсутні.

  Найважливішим питанням сільської ради та виконавчого комітету  є забезпечення комплексного та збалансованого розвитку інфраструктури населених пунктів ради, життєдіяльності населення, вирішення інших соціальних питань.

     Це потребує від виконкому активної діяльності з метою регулювання багатьох процесів, що відбуваються на території ради. Це, зокрема, процеси сформування та використання трудових, природних, фінансових ресурсів, забезпечення потреб населення у товарах і послугах, об’єктах соціальної сфери, сприяння зайнятості населення, розвитку ринкової інфраструктури, підприємництва та іншої діяльності.

    У процесі розробки програми виконком сільської ради дотримуватися певних принципових положень:

– посилення ринкових методів регулювання соціально-економічного розвитку населених пунктів ради,

– поліпшення умов життєдіяльності населення шляхом поступового досягнення відповідних нормативних значень по реальних доходах населення, забезпечення потреб в об’єктах та послугах соціальної інфраструктури, виходячи з реальних фінансово економічних можливостей ради,

– створення та використання переважно власних фінансово-економічних сил у досягненні запланованих завдань програми,

– вжиття заходів щодо забезпечення інвестиційного розвитку населених пунктів ради, зокрема у курортній та туристичній сфері.

  

   Основні пріоритетні напрямки розвитку  сільської ради

Для вирішення питання соціально-економічного і культурного розвитку ради  з урахуванням її природно-кліматичного і ресурсного потенціалу визначаються такі пріоритети:

 • створення робочих місць за рахунок розвитку сфери торгівлі та послуг, створення сприятливих умов для розвитку ділової активності.
 • Забезпечення соціального захисту населення ради.
 • Надання якісних та доступних комунальних послуг для населення.
 • Максимальне використання природних і кліматичних умов місце розташування (в т.ч. розвиток курорту для сімейного відпочинку та туризму).
 • З метою  надання якісних послуг та розвитку в галузі культури, підтримки на належному рівні матеріально-технічної бази  забезпечити установи культури новим обладнанням, комплектами костюмів, інструментів – зокрема : танцювальні колективи «Сельсебіль», «Растішка», «Калейдоскоп», ансамбль народного танцю «Елькен», народний ансамбль барабанщиків «Атеш», ВІА «Екіпаж», колектив барабанщиків «Флеш» та інші.
 • задіяти існуючі  резерви  з  деяких  видів  податків шляхом залучення до співпраці силових структур;
 • сприяти залученню  інвесторів  для  здачі  їм  в  оренду  паїв  колишніх  працівників  ЧАСП  “Азовське»   та  працівників  соціальної  сфери  з  наступною  їх  обробкою  та  поновленням  землеробства ,  що  дозволить  створити  робочі  місця  та  кормову  базу  для  частини  особистих  підсобних  господарств;
 • вирішити технічні  питання  по  забезпеченню  населення  та відпочиваючих  вільними  проходами  до  моря  згідно  плану розвитку  села.

Достатньо  важливим  резервом  для  збільшення  дохідної  частини  бюджету  буде  в  2019 році:

 • Залучення інвестицій  для  обробки  землі, яка  є  у  власності  громади  як  паї.
 • Домогтися реєстрації підприємств, що розташовані на території ради,  за місцем фізичної адреси.
 • Відведення та передача в оренду та у власність, через аукціон, земельних ділянок для впровадження бізнес –проектів.
 • Легалізація праці на території ради.
 • Залучення коштів замовників будівництва в розвиток  інфраструктури  сільської ради
 • Упорядкування договорів землі комунальної власності.

 Заходи

Розвиток  закладів освіти , культури та спорту.

    

Перлік заходів Виконавці Термін виконання Обсяги та джерела  фінансування
Всього

Тис.грн.

Місцевий бюджет

Тис.грн.

Інші джерела фінансуванн
1 2 3 4 5 6
Дошкільні заклади, заклади освіти, заклади культури, спорту і навчально- учбових комплексів:

1.Передати фінансовий ресурс в вигляді міжбюджетного трансферту (субвенції):

1.1.Підвіз дітей

1.2.Харчування дошкільних закладів

1.3.Харчування закладів освіти

1.4.Оздоровлення дітей

Виконавчий комітет Протягом року  

 

 

 

 

 

 

 

  190,000

100,000

 

100,000

 

   30,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  190,000

100,000

 

100,000

 

  30,000

 

 

 
2.Поточний ремонт будівлі  ясла-садка «Ромашка» та

« Дзвіночок»

Виконавчий комітет Протягом року 200,000

200,000

200,000

200,000

3. Укріплення матеріально – технічної бази д/ садків Виконавчий комітет Протягом року 500,000 500,000  
4.Укріплення матеріально-технічної бази  закладів культури:

-Реконструкція сільського будинку культури с. Щасливцеве (укріплення стіни);

-Забезпечення новим обладнанням, технічною  апаратурою, комплектами костюмів, інструментів тощо;

-Поповнення фонду бібліотеки шляхом її централізованого комплектування літературою, передплати, на періодичні видання;

-Забезпечення належних умов для розвитку української культури, гармонійного поєднання інтересів української нації, корінних народів і національних меншин, що сприятиме консолідації суспільства.

Виконавчий комітет Протягом року 2500,000 2500,000  
5.Облаштування прилеглої території сільського будинку культури с. Щасливцеве , Виконавчий комітет Протягом року 300,000 300,000
6.Придбати спортивний інвентар, тренажери.

Облаштувати спортивні майданчики в населених пунктах  сільської ради, футбольне поле в с. Щасливцеве

Виконавчий комітет Протягом року 100,000 100,000  
7.Фінансування програми «Спорт» Виконавчий комітет Протягом року 1000,000 1000,000  
8.Реконструкція павільону за адресою: с-ще Приозерне вул. Заводська,6 та благоустрій прилеглої території

9. З метою надання якісних послуг та розвитку в сфері освіти, підтримки та належному рівні матеріально-технічної  бази і забезпечення проведення видатків на утримання закладів освіти передбачити  з  Щасливцевського сільського бюджету  районному бюджету передачу фінансового ресурсу у вигляді міжбюджетного трансферту (субвенції).

10.Доручити сільському голові Щасливцевської сільської ради укласти договір з головою Генічеської районної ради про отримання та використання за цільовим призначенням коштів іншої субвенції з районного бюджету Генічеського району сільському на утримання палаців і будинків культури, клубів та бібліотек, які фінансуються та розміщені на території Щасливцевської сільської ради. Дофінансування буде здійснюватись за рахунок коштів сільського бюджету.

Виконавчий комітет Протягом року  

1000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Архіологічні досліди Виконавчий комітет Протягом року 200,000 200,000  

 

  Медичне обслуговування та охорона  здоров’я

1 2 3 4 5 6

 

1.Сприяти  проведенню  профілактичних  робіт  з  виявлення  хворих  на  туберкульоз, придбання тубіркуліну ГПОП, виконавчий комітет

 

Протягом року 30,000 30,000  
2.Закінчити будівництво  ФАПу  в  с.  Генічеська Гірка та облаштувати прилеглу територію, розробка проекту відведення землі, будівництво господарських будівель КП «Комунсервіс» Протягом року 1000,000 1000,000
3.Фінансова підтримка медицини районного та обласного рівня Щасливцевська сільська рада Протягом року 100,000 100,000  
4.Розробка проекту та добудова амбулаторії по вул. .Миру,157 Виконавчий комітет Протягом року 1000,000 1000,000  
5. Фінансова підтримка медицини на місцевому рівні(придбання палива, покращення матеріально-технічної бази ФАПів , які розташовані на території Щасливцевської сільської ради) Щасливцевська сільська рада   40,000 40,000  
             

 

Соціальний  захист населення

1 2 3 4 5 6
1.Передбачити  кошти  в  бюджеті  сільської  ради  на  матеріальну  допомогу сім’ям, що потрапили у скрутні життєві умови , на  поховання  одиноких  і  безпритульних громадян та учасникам бойових дій. .Забезпечити  виконання  районних  та  місцевих  програм, що  стосуються  соціального  захисту  незахищених  верств  населення  територіальної  громади , (Програма соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених  учасників АТО та вшанування пам’яті  загиблих, Програма « Ветеран» Виконавчий комітет

Рада ветеранів.

 

Протягом року  

270,000

 

270,000

 

2.Повернення різниці в тарифах на водопостачання та вивіз ТПВ Виконавчий комітет Протягом року 700,000 700,000  
3.Забезпечення виконання програм, щодо поліпшення житлових умов та придбання житла населенню («Власний дім», «Соціальне житло» та ро.)

 

 

Виконавчий комітет Протягом року 50,000 50,000
4. Передбачити кошти для забезпечення житлом осіб , що мають право на позачергове та першочергове отримання житла. Щасливцевська сільська рада Протягом року 500,000 500,000  

 

 Програма  зайнятості  населення

1 2 3 4 5 6

 

1.Сприяти  бронюванню  робочих  місць  по  квоті  згідно  законодавства  на  підприємствах  незалежно  від  форм  власності  на  території  Щасливцевської  сільської  ради  для  окремих  категорій  працездатного  населення  ради.  

Виконавчий комітет

Протягом року         

        Не потребує фінансування     

2.Зберегти  існуючі  робочі  місця  та  сприяти  збільшенню  їх  кількості  з  метою  працевлаштування  безробітних. Виконавчий комітет Протягом року Не потребує фінансування
3.Продовжити  співпрацю з  районним  центром  зайнятості  з  метою  більш  повної  реалізації  форм  працевлаштування  населення  ради  та  залучення  його до  послуг  центру  зайнятості. Виконавчий комітет Протягом року Не потребує фінансування
4.Встановлення ро грейде, інформаціонних стендів щодо реклами про працевлаштування Виконавчий комітет Протягом року 300,000 300,000  

 

 Благоустрій  села

1 2 3 4 5 6
1.Оновлення проектів водопостачання, реконструкція  мережі водопостачання :

1.1 села  Щасливцеве ,

1.2 селища Приозерне

2.Розробка проекту водопостачання та будівництво водопровідної мережі в с. Генічеська Гірка

виконком Протягом року  

 

 

 

4000,000

1000,000

1000,000

 

 

 

 

 

4000,000

1000,000

1000,000

 

2.Будівництво, облаштування  майданчику для тимчасового зберігання та сортування ТПВ та його ро грейдерува. КП Комунсервіс Протягом року 500,000 500,000
3. Капітальний ремонт доріг та проїздів населених пунктів Щасливцевської сільської ради,поліпшення  стану  доріг  та  вулиць  населених  пунктів  ради – вирівняти,  розширити,  ро грейдерувати, підсипати. 3.1 Поліпшення організації дорожнього руху ( встановити  необхідні  дорожні  знаки та автобусні зупинки, покажчики назв вулиць.

3.2.Розробка проектно-кошторисної документації капітального ремонту автошляху Генічеськ- Стрілкове в межах Щасливцевської сільської ради

3.3 Облаштування дороги місцевого значення Генічеська Гірка – Приозерне

виконком Протягом року  

 

 

 

 

2000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

700,000

 

 

 

 

 

 

1800,000

 

 

 

 

 

2000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

700,000

 

 

 

 

 

 

1800,000

4.Підтримувати    центри  населених  пунктів  у  належному  стані (клумби, пам’ятники, здійснювати покіс трави, побілка дерев та бордюрів, ліквідація стихійних звалищ)

4.1.Благоустрій вул. Миру(центр) с. Щасливцеве

4.2.Благоустрій центру с-ща Приозерне.

4.3Благоустрій центру села Генічеська Гірка

4.4.Розробка схем благоустрою  центральних вулиць населених пунктів Щасливцевської  сільської ради

Комунальні підприємства, виконком та структурні підрозділи. Постійно  

300,000

 

 

 

 

100,000

 

400,000

 

 

400,000

 

 

 

 

100,000

 

300,000

 

 

 

 

100,000

 

400,000

 

 

400,000

 

 

 

 

100,000

5.Забезпечити  фінансування  утримання  житлового  фонду  та  об’єктів  соціально-культурного значення, розташованих на території ради.

Сприяти утворенню ОСББ в с. Приозерне.

Здійснити роботи по виявленню та переведенню у власність територіальної громади об’єктів безхазяйного нерухомого майна.

5.1.Капітальний ремонт квартири за адресою: с-ще Приозерне вул.Заводська,9

 

Виконавчий комітет,

КП Комунсервіс

 

КП «Макс-Інвест»

Протягом року 300,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,000

300,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,000

 

 

6.Придбання для КП «Комунсервіс» автобусу, трактору, грейдер, сміттєвозу, контейнерів для збору ТПВ  

КП

Комунсервіс

 

Протягом року

 

4000,000

 

 

4000,000

 

 

7.Проектування та будівництво  вуличного освітлення :

7.1 с. Генічеська Гірка,

7.2 с. Щасливцеве.

7.3. Капітальний та поточний ремонт вуличного освітлення с. Щасливцеве

Виконавчий комітет

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

1500,000

3500,000

 

800,000

 

 

 

 

 

1500,000

3500,000

 

800,000

 

8.Топографо-геодезична  зйомка Виконавчий комітет Протягом року 200,000 200,000  
9.Покращення благоустрою територій с Генічеська Гірка, с. Щасливцеве, їх озеленення та влаштування ( будівництво) паркової зони (вул. Миру та вул. Комарова – Морська с. Щасливцеве), с. Генічеська Гірка (біля Пам’ятного Знаку- Азовська 1з)

 

Виконавчий комітет Протягом року 1000,000 1000,000
10.Розробити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок під розміщення громадських проходів до моря Виконавчий комітет Протягом року 100,000 100,000  
11.Благоустрій  прилеглої території адміністративної будівлі/контори/ по вул. Миру,26  та придбання комп’ютерної  техніки Виконавчий комітет Протягом року 500,000 500,000
12.Розробити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок під розміщення кладовища с. Генічеська Гірка та с-ще Приозерне. Виконавчий комітет Протягом року 50,000 50,000  
13.Провести нормативно грошову оцінку земельних ділянок в населених пунктах сільської ради Виконавчий комітет Протягом року  

200,000

 

 

 

200,000

 
14.Розробити проект реконструкції бані в с. Щасливцеве Виконавчий комітет Протягом року 50,000 50,000  
15. Забезпечити фінансування цивільного захисту населення, аварійно – рятувальної водолазної служби, місцевої пожежної охорони, Програми пожежної безпеки населення Виконавчий комітет Протягом року 2000,000 2000,000  
16.Капітальний ремонт будівлі та благоустрій прилеглої території пожежної місцевої охорони Виконавчий комітет Протягом року 500,000 500,000  
17. Залучити інвестиції до благоустрою населених пунктів сільської ради Виконавчий комітет Протягом року Фінансування не потребує
18.Забезпечити фінансову підтримку комунальних підприємств Щасливцевської сільської ради Сільська рада Протягом

року

500,000 500,000  
19.Боротьба з виплодом комарів та гнусу Виконавчий комітет Протягом

року

200,000 200,000  
20.Боротьба з гризунами. Виконавчий комітет Виконавчий комітет 100,000 100,000  

                                          

Розвиток  підприємницької  діяльності

1 2 3 4 5 6
1.Сприяти  розвитку  підприємницької  діяльності  та  створенню  робочих  місць  в  рекреаційній  зоні  на  території  сільської  ради Виконавчий комітет Постійно Не потребує фінансування

 

 
2.Сприяти  залученню  до  підприємницької  діяльності  малозахищені  верстви  населення Виконавчий комітет Постійно Не потребує фінансування    
3.Проведення тренінгів з курортного бізнесу Виконавчий комітет Постійно      
                 

                                         

Рекламно -рекреаційно-курортні заходи

1 2 3 4 5 6
 1Виготовлення інформаційних буклетів, розповсюджування у  періодичних виданнях інформацію про  оздоровчі заклади та про можливість відпочинку на території  Щасливцевської ради, та  одержання  інформаційно-консультаційні послуг, по кадровим питанням, земельним і правовим питанням Виконавчий комітет Протягом року

 

 

200,000

 

200,000

2.Залучити комунальні підприємства Щасливцевської сільської ради  та  приватних підприємців для  послуг по справлянню туристичного збору. КП «Макс-Інвест», КП «Комунсервіс»,

 

Травень- серпень 2019 року 190,000 190,000  
3. Утримання  сайту сільської ради,та вебкамер Виконавчий комітет Протягом року 100,000 100,000  
4.Організація масових заходів з популяризації Арабатської Стрілки та  проведення  народних гулянь  на  свята:   «Масляниця», «8 Березня», Дня  пам’яті та  примирення  в  Україні, Дня  захисту  дитини, Дня  Незалежності України, Дня  рибалки, Дня  людей похилого  віку, Нового  року, послуги артистів  з  фінансуванням  з сільського  бюджету  для  придбання  призів,  сувенірів,  подарунків, листівок та квітів тощо. Виконавчий комітет Протягом року

 

400,000 400,000  
5.Проведення  науково-дослідних робіт  на тему: « Сучасна оцінка якості та цінності природних лікувальних ресурсів Арабатської стрілки» Виконавчий  комітет Протягом року 500,000 500,000  
             

 

Боротьба  зі  злочинністю

1 2 3 4 5 6
 1Фінансування програми з   охорони правопорядку на  території  Щасливцевської  сільської  ради  за  рахунок  коштів  сільського  бюджету

1.1.Укріплення матеріально-технічної бази

ПОГП

 

постійно 250,000

 

 

 

 

 

250,000

250,000

 

 

 

 

 

250,000

 

 

1.2.Проведення рейдів в  місцях  масового  відпочинку  та  дозвілля  молоді  з  метою  недопущення  пропаганди  розпусти,  насильства,  запобігання  адміністративним  злочинам  і  проступкам,  забезпечення  своєчасного  виявлення  неблагополучних  сімей, активізування  індивідуальної  роботи  з  неповнолітніми, схильними  до  правопорушень.

 

ПОГП

 

Протягом року 5,000 5,000
2.Проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо виконання мешканцями ради Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Правил благоустрою  і санітарного утримання територій ради» ПОГП,

 КП «Макс-Інвест»

Постійно Не потребує фінансування

 

Заступник сільського голови                                     О.П.Бородіна

з питань діяльності виконкому

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *