Про проект рішення сільської ради щодо податків та зборів на 2019 рік

Переглядів: 3 547

65 СЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

7 СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ

 25.05.2018 р.                                          № 1032

с. Щасливцеве

Про проект рішення сільської ради щодо податків та зборів

З метою впорядкування питань встановлення місцевих податків та зборів на території Щасливцевської сільської ради, та проведення громадського обговорення проекту рішення сільської ради “Про місцеві податки та збори на території Щасливцевської сільської ради на 2019 рік” відповідно до вимог закону, керуючись Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Податковим кодексом України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Погодити проект рішення Щасливцевської сільської ради “Про місцеві податки та збори на території Щасливцевської сільської ради на 2019 рік” (додається).

2. Доручити виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради оприлюднити Проекти рішень відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Щасливцевської сільської ради з питань бюджету та управління комунальною власністю та постійну комісію Щасливцевської сільської ради з питань законності та державної регуляторної політики.

Сільський голова                                                         В.О. Плохушко

 

 

Додаток 1

до рішення 65 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання від 25.05.2018 р. №___ “Про проект рішення сільської ради щодо податків та зборів”

 – СЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

7 СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ

 __.__.2018 р.                                          №ПРОЕКТ

с. Щасливцеве

“Про місцеві податки та збори на території Щасливцевської сільської ради на 2019 рік”

З метою оптимізації раніше прийнятих рішень Щасливцевської сільської ради що до встановлення місцевих податків та зборів, поповнення місцевого бюджету, керуючись, Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Податковим кодексом України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Щасливцевської сільської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території Щасливцевської сільської ради податок на майно (що складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку, плати за землю) (згідно з додатками до цього рішення).
 2. Встановити наступні ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців що зареєстровані на території Щасливцевської сільської ради, платників першої групи – фізичних осіб-підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень, у розмірі 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, не залежно від виду господарської діяльності.

Визначити що перелік осіб що можуть бути платниками єдиного податку цієї категорії, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначаються відповідно до глави 1 розділу XIV Податкового Кодексу України.

 1. Встановити на території Щасливцевської сільської ради туристичний збір, збір за місця паркування транспортних засобів (згідно з додатками до цього рішення).
 2. Встановити що це рішення набирає чинності з моменту оприлюднення, але не раніше 01.01.2019 року.
 3. З моменту набрання цим рішенням чинності вважати такими що втратили чинність:

– рішення 43 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання від 11.07.2017 р. №662 “Про місцеві податки та збори на території Щасливцевської сільської ради.”;

– рішення 61 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання від 02.04.2018 р. №991 “Про встановлення деяких податків на території Щасливцевської сільської ради у 2018 році.”.

 1. Доручити виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради оприлюднити це рішення до 15 липня 2018 року, та у десятиденний строк з дня оприлюднення, надіслати це рішення до контролюючого органу – Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі, з одночасним наданням інформації за формою визначеною Кабінетом Міністрів України.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Щасливцевської сільської ради з питань бюджету та управління комунальною власністю та постійну комісію Щасливцевської сільської ради з питань законності та державної регуляторної політики.

Сільський голова                                                            В.О. Плохушко

 

 

Додаток 1

до рішення __ сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання від __.__.2018 р. №___ “Про місцеві податки та збори на території Щасливцевської сільської ради на 2019 рік” 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на території Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської області (Код згідно з КОАТУУ – 6522186500).

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 1. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. Поняття що застосовуються у цьому Додатку визначаються відповідно до Податкового Кодексу України.

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

в) гуртожитки;

г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Щасливцевської сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність”;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей”.

 

 1. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом  на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

 1. Пільги із сплати податку

4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2. Пільги з податку, передбачені підпунктом 4.1 пункту 4 цього Додатку, для фізичних осіб не застосовуються до:

– об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 4.1 пункту 4 цього Додатку;

– об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

 1. Ставка податку

5.1. Для фізичних та юридичних осіб ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, становить 0,3 відсотку від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

5.2. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, в залежності від виду власника та класифікації (типу) (згідно Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17.08.2000 р. №507) встановлюються згідно Таблиці №1.

Таблиця №1

Класифікація (типи) об’єктів нежитлової нерухомості

(у відповідності до ДК 018-2000)

Ставки податку для об’єктів нерухомості у відсотку від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування, в залежності від типу власників цих об’єктів
для юридичних осіб для фізичних осіб
Торгові центри, універмаги, магазини (1230.1) 1,5 1,5
Гаражі (загальний код 1242) 0,4 0,05
Будівлі сільськогосподарського призначення інщі (1271.9)
Будівлі для культової та релігійної діяльності (загальний код 1272) 0,1 0,1
Пам’ятки історичні та такі що охороняються державою (загальний код 1273)
Будівлі інщі, не класифіковані раніше (загальний код 1274)
Всі інщі 0,4 0,4

 

 

 1. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 1. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 4.1 пункту 4 цього Додатку та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 4.1 пункту 4 цього Додатку та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту “в” підпункту 4.1 пункту 4 цього Додатку та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м. (для квартири) та/або 500 кв. м. (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів а) – г) цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 цього Додатку, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

 1. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

 1. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок через касу виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради за квитанцією про прийняття податків.

 

 1. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 1. Прикінцеві положення

11.1. У цьому додатку поняття вживаються у значені визначеному Податковим кодексом України.

Секретар сільської ради                                                                                                 І.В.Пуляєва

 

 

Додаток 2

до рішення __ сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання від __.__.2018 р. №___ “Про місцеві податки та збори на території Щасливцевської сільської ради на 2019 рік”

Транспортний податок

 1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Додатку є об’єктами оподаткування.

 1. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщує перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, що містить дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

 1. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Додатку.

 1. Ставка податку

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Додатку.

 1. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 1. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.4. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.5. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

6.6. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року, податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) 5 років.

6.7. У разі незаконного заволодіння третьою особою легкового автомобіля, який відповідно до пункту 2.1. цього додатку є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного  заволодіння легкового автомобіля, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора, чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легкового автомобіля, який відповідно до 2.1. цього додатку є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – платником, подається протягом 30 календарних днів з дня  внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня  складення постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

6.9. Фізичні особи-платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи – нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування.

 1. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 1. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації”;

 1. Прикінцеві положення

9.1. У цьому додатку поняття вживаються у значені визначеному Податковим кодексом України.

Секретар сільської ради                                                                                               І.В.Пуляєва

 

 

Додаток 3

до рішення __ сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання від __.__.2018 р. №___ “Про місцеві податки та збори на території Щасливцевської сільської ради на 2019 рік”

Плата за землю

 1. Платники земельного податку

1.1. Платниками податку є власники та постійні землекористувачі земельних ділянок, а також власники земельних часток (паїв), що розташовані на території Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської області (Код згідно з КОАТУУ – 6522186500).

 1. Об’єкти оподаткування земельним податком

2.1. Об’єктами оподаткування є:

2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або у постійному користуванні;

2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 1. База оподаткування земельним податком

3.1. Базою оподаткування є:

3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

3.1.2. площа земельних ділянок за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 1. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком

4.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

4.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до п. 5 цього додатку.

 1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

5.1. Ставки земельного податку за земельні ділянки що перебувають у власності, нормативна грошова оцінка яких проведена, не залежно від їх місцезнаходження, встановлюються згідно Таблиці №1.

Таблиця №1

  Вид використання земельних ділянок Ставка земельного податку, у відсотках від нормативної грошової оцінки земельних ділянок, з урахуванням індексації
Землі несільськогосподарського призначення зайняті житловим фондом, індивідуальними гаражами 0,03
землі загального користування 1
всі інщі 1,5
Землі сільськогосподарського призначення для ріллі, сіножатей та пасовищ 0,3
для багаторічних насаджень 0,3

 

5.2. На земельні ділянки які перебувають у постійному користуванні, та нормативна грошова оцінка яких проведена, не залежно від їх місцезнаходження, встановлюються згідно Таблиці №2.

Таблиця №2

Постійні користувачі земельних ділянок Призначення земельних ділянок Вид використання земельних ділянок Ставка земельного податку, у відсотках від нормативної грошової оцінки земельних ділянок, з урахуванням індексації
Фізичні особи (не суб’єкти господарювання) Землі несільськогосподарського призначення зайняті житловим фондом, індивідуальними гаражами 0,03
всі інщі 4
Землі сільськогосподарського призначення для ріллі, сіножатей та пасовищ 0,3
для багаторічних насаджень 0,3
Суб’єкти господарювання (крім державної та комунальної форми власності), у тому числі Фізичні особи-підприємці Землі несільськогосподарського призначення зайняті житловим фондом, індивідуальними гаражами 0,03
всі інщі 4
Землі сільськогосподарського призначення для ріллі, сіножатей та пасовищ 0,3
для багаторічних насаджень 0,3
Суб’єкти господарювання державної та комунальної форми власності Землі несільськогосподарського призначення зайняті житловим фондом, індивідуальними гаражами 0,03
всі інщі 1
Землі сільськогосподарського призначення для ріллі, сіножатей та пасовищ 0,3
для багаторічних насаджень 0,3

 

 1. Ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено

6.1. Ставка податку за земельні ділянки що перебувають у власності (постійному користуванні) та нормативну грошову оцінку яких не проведено, розташовані за межами населених пунктів, Щасливцевської сільської ради встановлюється у розмірі від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Херсонській області з урахуванням щорічної індексації:

– 0,3 відсоток – землі сільськогосподарського призначення;

– 5 відсотків – землі несільськогосподарського призначення.

 1. Особливості справляння земельного податку з суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

7.1. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках від бази їх оподаткування):

7.1.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) – 0,95;

7.1.2. для багаторічних насаджень – 0,57;

7.1.3. для земель водного фонду – 2,43;

7.1.4. для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, – 6,33.

 1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

8.1. Від сплати податку звільняються:

8.1.1. інваліди першої і другої групи;

8.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

8.1.3. пенсіонери (за віком);

8.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

8.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

8.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 1 цього розділу, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

8.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

8.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

8.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

8.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

8.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

8.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

8.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 1 цього розділу, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

 1. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

9.1. Від сплати податку звільняються:

9.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

9.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до  Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

9.1.3. бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

9.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

9.1.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

9.1.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

10.1. Не сплачується податок за:

10.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов’язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

10.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

10.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

10.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

10.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

10.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

10.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

10.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 1. Особливості оподаткування платою за землю

11.1. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

11.2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

11.3. Плата за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до розділів 5 та 6 цього додатку.

 1. Податковий період для плати за землю

12.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

12.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим ніж 12 місяців).

 1. Порядок обчислення плати за землю

13.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

13.2. Порядок нарахування земельного податку здійснюється відповідно до ст. 286 Податкового кодексу України.

 1. Строк сплати плати за землю

14.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

14.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

14.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

14.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

14.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами земельний податок може сплачуватися через касу Виконавчого комітету Щасливцевської сільської ради за квитанцією про приймання податкових платежів.

14.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

14.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

14.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Секретар сільської ради                                                                                                            І.В.Пуляєва

 

 

Додаток 4

до рішення __ сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання від __.__.2018 р. №___ “Про місцеві податки та збори на території Щасливцевської сільської ради на 2019 рік”

Туристичний збір

Загальні засади.

Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. Туристичний збір  встановлюється на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Податкового Кодексу України

 1. Платники збору.

1.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію  Щасливцевської сільської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

1.2. Платниками збору не можуть бути особи визначені п. 268.2.2. Податкового Кодексу України.

 1. Ставка та база справляння збору.

2.1. Туристичний збір становить 1 відсоток від вартості усього періоду проживання (ночівлі) осіб зазначених у п. 1.1. цього додатку, за вирахуванням податку на додану вартість.

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

 1. Податкові агенти

3.1. Справляння збору на території Щасливцевської сільської ради здійснюють:

а) адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інших закладів готельного типу, санаторно-курортні заклади – під час надання послуг;

б) Комунальні підприємства Щасливцевської сільської ради з осіб що поселились у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) Фізичні особи – підприємці (на умовах договору з Щасливцевською сільською радою) що надають послуги з тимчасового розміщення відпочиваючих та/або здають житло в найм.

г) Юридичні особи або фізичні особи – підприємці, які уповноважуються Щасливцевською сільською радою справляти збір на умовах договору.

3.2. Особи зазначені у п. 3.1. цього додатку зобов’язані зареєструватися як податкові агенти туристичного збору в органи державної податкової служби.

3.3. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органи державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

 1. Особливості справляння збору.

5.1. Податкові агенти що справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

 1. Порядок сплати збору

6.1. Сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний(податковий) квартал. сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

6.2. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 1. Відповідальність та контроль за справляння збору.

7.1. Податкові агенти зазначені у п. 3 цього додатку та їх посадові особи  несуть відповідальність за правильність обчислення, повноту утримання, своєчасність перерахування туристичного збору до бюджету.

7.2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації органам державної податкової служби, недостовірність наданої інформації податкові агенти та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.

7.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння туристичного збору здійснюється органами державної податкової служби.

Секретар сільської ради                                                                                                      І.В.Пуляєва

 

 

Додаток 5

до рішення __ сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання від __.__.2018 р. №___ “Про місцеві податки та збори на території Щасливцевської сільської ради на 2019 рік”

Збір за місця для паркування транспортних засобів

 1. Платники збору та місця для паркування

1.1. Збір за місця паркування транспортних засобів на території Щасливцевської сільської ради сплачується у період з 01 травня по 30 вересня включно, в зв’язку з сезонністю здійснення діяльності з організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів.

1.2. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням сільської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках розташованих на території Щасливцевської сільської ради.

1.3. Рішення Щасливцевської сільської ради щодо уповноваження осіб зазначених у п. 2.1. цього додатку, на організацію та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів приймається сільською радою на підставі заяви особи що має намір здійснювати такий вид діяльності.

Особи щодо яких прийняте рішення Щасливцевської сільської ради про уповноваження них на організацію та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів зобов’язані протягом 10 днів зареєструватись в органах державної податкової служби як платники збору за місця паркування транспортних засобів.

1.4. Перелік спеціальних земельних ділянок, що відводяться для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів:

 

З/П

Місцезнаходження земельної ділянки Загальна площа

(м. кв)

Технічне облаштування Кількість місць для паркування транспортних засобів

(штук)

1. с. Генічеська Гірка, вул. Азовська (центр) 500 тверде покриття 20
2. с. Щасливцеве, вул. Миру (центр) 110 тверде покриття 6
3. с. Щасливцеве, вул. Миру (навпроти пошти) 143 тверде покриття 7
4. с. Щасливцеве, вул. Миру (навпроти будівлі контори) 70 тверде покриття 3
5. с. Щасливцеве, на території ТзОВ “Міжнародна клініка відновного лікування” 900 огорожа, ґрунтове покриття 90

 

1.5. Кількість місць для безоплатного паркування осіб, визначених частиною 6 ст. 30 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, на спеціальних земельних ділянках, визначених п. 1.4. цього додатку встановлюється у розмирі 10 (десяти) відсотків від їх загальної площі.

1.6. Витрати осіб, що уповноважені Щасливцевською сільською радою, на організацію та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на спеціальних земельних ділянках визначених п. 1.4. цього додатку на безоплатне пакування осіб зазначених в п. 1.5. цього додатку, відшкодовуються Щасливцевською сільською радою шляхом звільнення їх від сплати 10 (десяти) відсотків суми збору за місця паркування транспортних засобів на території Щасливцевської сільської ради.

 

 1. Об’єкт і база оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є земельні ділянки, зазначені у п. 1.4. цього додатку.

2.2. Базою оподаткування є площа земельних ділянок зазначених у п. 1.4. цього додатку зменшена на 10% відповідно до п. 1.6. цього додатку.

 1. Ставки збору

3.1. Ставки збору за кожен день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності встановлюються у розмирі наступного відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року:

 

З/П

Місцезнаходження земельної ділянки Загальна площа

(м. кв)

% мінімальної заробітної плати
1. с. Генічеська Гірка, вул. Азовська (центр) 900 0,03
2 с. Щасливцеве, вул. Миру (центр) 110 0,03
3 с. Щасливцеве, вул. Миру (навпроти пошти) 143 0,03
4 с. Щасливцеве, вул. Миру (навпроти будівлі контори) 70 0,03
5 с. Щасливцеве, на території ТзОВ “Міжнародна клініка відновного лікування” 900 0,075

 

 1. Порядок обчислення та строки сплати збору

4.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується до місцевого бюджету Щасливцевської сільської ради у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

4.2. Платники збору, які мають підрозділи без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язані зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

4.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

4.4. Податкова декларація зі збору за місця для паркування транспортних засобів на території Щасливцевської сільської ради щокварталу подається до органу державної податкової служби протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби.

 

 1. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль податкових органів.

5.1. Платники збору  та їх посадові особи  несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

5.2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації органам державної податкової служби, недостовірність наданої інформації платники збору та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.

5.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння збору за місця для паркування транспортних засобів здійснюється органами державної податкової служби.

Секретар сільської ради                                                                                                   І.В.Пуляєва

 

 

 

Один коментар

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *