Запит на отримання публічної інформації

Публічна інформація
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та
з метою забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних
повноважень і права громадян на доступ до публічної інформації кожен
має право звернутися до Щасливцевської сільської ради – розпорядника
інформації із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того,
стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини
подання запиту. Запит на інформацію може бути індивідуальним або
колективним та подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою,
факсом, електронною поштою) на вибір запитувача.
Ви можете звернутися до сільської ради у такий спосіб:
– надати запит до сільської ради особисто (адреса сільської ради – с.
Щасливцеве, вул.. Миру, 26, Генічеського р-ну, Херсонської обл.;
розпорядок роботи: понеділок-четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до
16.00; обідня перерва – з 12.00 до 13.00) або через уповноважену особу,
якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства,
– надіслати запит поштою на адресу: с. Щасливцеве, вул.. Миру, 26,
Генічеського р-ну, Херсонської обл., 75580;
– надіслати запит електронною поштою на адресу d0999100480@gmail.com;
– викласти запит усно на особистому прийомі у керівництва сільської ради
відповідно до графіку прийому;
Графік прийому громадян
Письмовий запит подається у довільній формі (при цьому він повинен
містити наступну інформацію: ім’я (найменування) запитувача, поштову
адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо
такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і
дату) або з метою спрощення процедури шляхом заповнення відповідної
форми запиту, яку можна отримати у загальному відділі сільської ради чи
роздрукувати з веб-сайту сільської ради.
Форма запиту
У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні
можливості тощо) особа не може п
Розпорядник інформації – сільська рада має надати відповідь на запит на
інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для
захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних
явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і
загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин
з дня отримання запиту.Клопотання про термінове опрацювання запиту має
бути обґрунтованим.
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або
потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник
інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з
обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник
інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти
робочих днів з дня отримання запиту.
Інформація на запит надається безкоштовно.
Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких
випадках:
1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його
компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої
зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з
обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України
«Про доступ до публічної інформації»;
3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною
п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути
одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті
запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але
якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто
нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з
одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку
розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту
належним розпорядником.

Закон України “Про  інформацію” 

Закон України “Про доступ” 

Перелік, що підлягає  оприлюдненню

 

Переглядів: 6 296